Afrikaanse olifanten

Afrikaanse olifanten zijn de grootste landdieren op aarde. Afrikaanse olifanten leven in Afrika, ten zuiden van de Sahara. De mannelijke Afrikaanse olifanten bereiken een lichaamslengte van 6 tot 7,5 meter en een hoogte van 4 meter. De oorschelpen en slagtanden van Afrikaanse olifanten zijn groter dan die van Aziatische olifanten. De vrouwtjes zijn bovendien kleiner en hun slagtanden zijn korter. Van alle olifanten hebben Afrikaanse olifanten waarschijnlijk het meeste te lijden gehad van de stroperij om het ivoor.

Vrienden van de Olifant komt voor Afrikaanse olifanten op door beschermingsprojecten te ondersteunen. Zo steunen wij het Olifantjes Weeshuis in Kenia, waar de weesolifantjes opgevangen en verzorgd worden. De Afrikaanse olifanten krijgen hier de liefdevolle aandacht van toegewijde verzorgers die 24 uur per dag aanwezig zijn. Zodra de weesjes geen medische zorg meer nodig hebben gaan de Afrikaanse olifanten naar de opvang in Tsavo Oost National Park. Daar gaan ze samen met andere Afrikaanse olifanten elke dag de natuur in tot ze er klaar voor zijn om zich aan te sluiten bij een in de natuur levende kudde. Door peetouder te worden kun je deze opvang steunen en terugkeer mogelijk maken voor de Afrikaanse olifanten.

Wordt peetouder en steun direct Afrikaanse olifanten of lees meer over onze projecten.