Legende Yui Bua overleden

De hoogbejaarde Yui Bua is eind 2015 door Lek en haar team gered uit de toeristenindustrie. Gedurende haar leven heeft ze in twintig verschillende kampen gewerkt. Volgens de officiële documenten die ENP van haar heeft is Yui Bua eind 1917 geboren en heeft ze inmiddels de uitzonderlijke hoge leeftijd van 103 jaar bereikt. Ze is hiermee de oudst geregistreerde olifant in Thailand.

In Elephant Nature Park (ENP) genoot Yui Bua volop van haar vrije leven in de natuur en het contact met andere olifanten. Hoewel haar lichamelijke conditie als gevolg van het harde leven en de ouderdom in de afgelopen jaren verder achteruitging, was haar mentale wilskracht zo sterk dat zij vocht voor elke nieuwe dag in ENP. Wanneer ze liep kraakten haar broze botten. Vooral haar achterlijf was verzwakt. Soms kwam ze hierdoor ten val, de laatste maanden gebeurde dit vaker. ENP heeft een speciale hijskraan met een harnas om olifanten na een val overeind te helpen. Het harnas neemt dan het lichaamsgewicht over en ontlast zo de fysieke belasting voor de olifant. Soms stopte ze na een terugval een aantal dagen met eten, meestal een signaal dat het einde nabij is. Toch overwon Yui Bua telkens op wonderbaarlijke wijze elke terugslag.

Yui Bua was graag in het water. De waterstand van de rivier is soms te laag. Daarnaast had Yui Bua niet altijd de fysieke kracht om de afstand naar de rivier af te leggen. Om Yui Bua tijdens haar laatste levensfase de best mogelijke faciliteiten te kunnen bieden heeft ENP begin 2019 speciaal voor haar een tweede therapeutisch bassin gebouwd. Het bassin bevindt zich direct naast haar nachtverblijf. In het water was Yui Bua gewichtsloos en kon zij zich heerlijk ontspannen.

Eind mei kwam Yui Bua opnieuw ten val. Na vier dagen in het harnas en aan een infuus met medicatie was haar conditie weer stabiel. Wederom had ze een terugval overwonnen. Sindsdien genoot ze op warme dagen weer urenlang van haar therapeutisch bassin. Vaak viel ze in het bassin in een ontspannen slaap.

Gisterenavond berichtte de verzorger van Yui Bua aan Lek dat ze op haar zandbed in haar nachtverblijf was gaan liggen. Lek gaf hem het advies om haar te laten slapen. Vanochtend lag ze nog steeds in dezelfde houding als gisterenavond. De verzorger constateerde dat ze in haar slaap was overleden; de dierenarts heeft dit bevestigd. Yui Bua was een krachtig voorbeeld van moed en doorzettingsvermogen. Zij wilde leven en vocht hiervoor. Gezien haar uitzonderlijk hoge leeftijd wist het team van ENP al vanaf het moment van haar redding dat Yui Bua de laatste fase van haar leven was ingegaan. Bij elke terugval hield men rekening met het ergste. Yui Bua heeft ruim 4 liefdevolle jaren in ENP gekend. Zij heeft volop genoten van elke dag in de opvang.

Petitie ‘Geef Buba haar vrijheid’.

LAAT JOUW STEM HOREN EN TEKEN DE PETITIE

Jaren na het instellen van het verbod om wilde dieren in een circus te houden en op te laten treden, is olifant Buba nog steeds opgesloten in circus Freiwald in Kerkrade. Buba is niet meer werkzaam als circusolifant, maar reist wel met het circus mee. Buba ziet geen andere olifanten en staat dag en nacht in een veel te kleine ruimte.

In 2015 kreeg het circus ontheffing om Buba ergens anders onder te brengen, omdat ze niet wisten waar Buba naar toe moest. Er zou gezocht worden naar een goed onderkomen voor Buba. De ontheffing loopt 30 juni a.s af. En wat dan? De situatie waarin Buba nu leeft is schrijnend.

De afgelopen jaren heeft Elephant Haven een opvang voor olifanten gebouwd in Frankrijk. De opvang is speciaal bedoeld voor olifanten die hun leven hebben gewerkt in een circus. Hier krijgen zij de rust en ruimte die zij verdienen, een zo vrij mogelijk leven. De olifanten worden professioneel verzorgd en begeleid naar een zo vrij mogelijk leven. Elephant Haven biedt een veilig thuishaven voor deze olifanten. De ideale plek voor Buba die nu alleen op kleine grasveldjes wordt ‘uitgelaten’. Buba verdient een beter leven! In Elephant Haven kan Buba een olifant zijn.

Circus Freiwald weet van Elephant Haven, maar doet niets. Minister Schouten heeft van Vrienden van de Olifant en verschillende andere dierenorganisaties brieven ontvangen, met het verzoek om Buba in Elephant Haven de vrijheid en verzorging te geven waar Buba recht op heeft. Helaas laat de reactie nog op zich wachten. Nu de einddatum van ontheffing in zicht komt, willen we vragen of je als olifantenliefhebber de petitie wilt tekenen.

Als jij ook vindt dat Buba naar Elephant Haven gebracht moet worden, vul dan onderstaande petitie in. De ondertekeningen zullen aan minister Schouten aangeboden worden, met het dringende verzoek tot actie over te gaan.

PETITIE: Buba verdient haar vrijheid

Ik vraag minister Schouten om het verbod op wilde dieren in circussen te handhaven en de ontheffing voor circus Freiwald om olifant Buba te houden te beëindigen. Buba leeft nu onder schrijnende omstandigheden en verdient een beter leven.

Elephant Haven is gespecialiseerd in de verzorging en begeleiding die zij nodig heeft. Zij heeft daar een zo vrij mogelijk leven.
Ik vraag u om Buba over te plaatsen naar Elephant Haven.

Voornaam

Achternaam

Leeftijd

Woonplaats

Land

E-mail

 Houd mij op de hoogte

Klik het vakje aan als u op op de hoogte gehouden wil worden over het verloop van deze petitie en andere beschermingscampagnes.

U ontvangt van ons een e-mail als bevestiging en de vraag of u de link zou willen delen. Hoe meer steun, hoe beter!

Bescherming gegevens
Het e-mailadres zal niet worden gedeeld met derden voor welk doel dan ook.


Foto van Buba is van Animals Today.

Gezamenlijk een nieuwe toekomst tegemoet

Tijdens de verkiezingsstrijd in 2007 in Kenia werd er een babyolifantje gevonden en gered in de omgeving van Mount Kenia. Het olifantje werd Kenia genoemd als symbool van verbondenheid in het land Kenia. Vanaf het begin nam Kenia in de babyopvang in Nairobi de leiding over de andere olifantjes. Ze kreeg vanaf 2008 een sterke band met Ndii, die uit een watertank is gered. In de jaren daarna kwamen Naipoki, die tweemaal in dezelfde waterput was gevallen, Ishaq-B, die in haar eentje wekenlang in een mangoboom wist te overleven, ook in de babyopvang. Ndii en Naipoki waren de eerste jaren opvallend aanhankelijk naar de verzorgers toe. In 2010 werden Kenia en Ndii naar de opvang in Voi gebracht, waar ze liefdevol werden opgenomen door de oudere weesolifantjes.

In 2012 werd de toen twee-jarige Panda, wiens moeder slachtoffer is geworden van stroperij, in de buurt van Voi gevonden. Vanwege haar leeftijd en vindplaats is Panda in Voi opgevangen. Ze verkeerde de eerste maanden in een slechte conditie. Enkele maanden later ging Panda mee met een kudde wilde olifanten. De kudde bracht haar drie dagen later terug naar de opvang, omdat Panda’s conditie niet sterk genoeg was. Met de komst van Naipoki en Ishaq-B, die in 2013 naar de opvang in Voi werden gebracht, had Panda meer contact met leeftijdsgenoten. De eerste jaren trokken Kenia en Ndii vooral samen op. Naipoki en Ishaq-B slenterden bij voorkeur achteraan de groep. Panda had haar eigen groepje om zich heen gevormd, waar zij de leiding over had.

Toen in 2016 een aantal weesolifantjes de definitieve stap naar de natuur hadden gezet, nam Kenia als oudste de leiding over de weesolifantjes op zich. Panda, Ndii, Naipoki en Ishaq-B assisteerden haar. In de maanden daarna ontwikkelden ze een gestructureerde samenwerking om de groep weesolifantjes goed te begeleiden. De laatste jaren waren ze niet meer afhankelijk van melk en bijvoeding. Wel waren ze afhankelijk van de veiligheid van de opvang en hun verbondenheid met de jongere weesolifantjes, die zij als hun familie beschouwen.

Tijdens de start van het regenseizoen eind vorig jaar, keerde de grote groep seniorwezen onder leiding van Emily terug naar de omgeving van de opvang. Door het contact met de seniorwezen bleven Kenia, Panda, Ndii, Naipoki, Ishaq-B en nog 14 olifantjes begin dit jaar voor het eerst ’s nachts buiten de opvang. Ze brachten de nachten bij de seniorwezen door.

Toen de seniorwezen verder het natuurgebied introkken besloot Kenia’s groep, van in totaal 19 weesolifanten, om voortaan ’s nachts buiten de opvang te blijven. Korte tijd later was het voor de verzorgers duidelijk dat Kenia, Panda, Ndii, Naipoki, Ishaq-B en nog 14 olifantjes als groep de definitieve stap naar een zelfstandig leven in de natuur hebben gezet. Wel keren zij nog bijna dagelijks terug naar de opvang om de jongste weesolifantjes te begeleiden.

De terugkeer van de weesolifantjes wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van de peetouders. Hun steun is dan ook van essentieel belang. Peetouders maken het grote verschil!

Corona virus heeft grote gevolgen voor olifanten in Elephant Nature Park

De gevolgen van het Corona virus treft o.a. de voedeselvoorziening en verzorging van heel veel olifanten die onder de zorg van Elephant Nature Park vallen. Denk daarbij aan de zwakke, gehandicapte en zieke olifanten die gered zijn uit de toeristenindustrie.

Sinds de uitbraak van het coronavirus in China, is het bezoekersaantal in ENP met ruim zestig procent gedaald. Het aantal annuleringen was nooit eerder zo hoog. Naarmate het dreigende gevaar van het virus aanhoudt kan dit voor ENP, en de andere ruim veertig beschermingsprojecten van Lek, verstrekkende gevolgen hebben.

Per week wordt er circa 5 ton voedsel, zoals watermeloenen, pompoenen, bananen en mais in ENP bezorgd. Voor een deel van de voedselvoorziening werkt ENP nauw samen met boeren in de hele regio. Geen van de beschermingsprojecten van Lek ontvangt financiële steun van de Thaise overheid. De beschermings-projecten zijn volledig afhankelijk van donaties en bezoekers. Zonder bezoekers zijn er op lange termijn onvoldoende inkomsten om ENP en de overige beschermingsprojecten draaiende te houden.

Help ENP te ondersteunen zodat zij tijdens deze enorm zware tijden de olifanten in hun dagelijkse behoeften kunnen blijven voorzien. Veel olifanten, zoals de hoogbejaarde Yui Bua op de foto hierboven, hebben hun hele leven in de toersiten-industrie of in de houtkap gewerkt. Hun lichaam is op! Zij worden in ENP liefdevol opgevangen en krijgen de verzorging die zij zo hard nodig hebben. Deze olifanten hebben speciale voeding en medicijnen nodig. Zij hebben het recht op een fijne oude dag. Maar dat kan niet zonder hulp….

Als je in staat bent om te doneren doe het dan alsjeblieft.
Elk bedrag zal dankbaar ontvangen worden.

Geef een donatie

Een nieuwe toekomst voor Kihari

Kihari was ongeveer een jaar oud toen ze in september 2011 alleen ronddwalend werd gezien in het ‘Hombe Forest’, dat is gelegen op de lagere helling van Mount Kenia. De olifant-vriendelijke bewoners hielden het olifantje in de gaten om te zien of ze haar moeder en familie zou terugvinden. Helaas gebeurde dit niet. Uiteindelijk is het olifantje, dat waarschijnlijk slachtoffer is van stroperij, door de beheerder van het nationale park overgedragen aan het reddingsteam van het weeshuis, dat intussen was gewaarschuwd.

Kihari is vernoemd naar de gemeenschap waar ze is gevonden. Ze was sterk vermagerd en had duidelijk al langere tijd geen melk meer gehad. Bij aankomst in het weeshuis verkeerde Kihari de eerste dagen in een kritieke toestand. Dankzij de intensieve medische verzorging verbeterde haar algehele conditie na enkele dagen aanzienlijk. Na verloop van tijd herstelde Kihari van haar trauma’s en groeide uit tot een gezond jong olifantje. In de babyopvang in Nairobi raakte Kihari bevriend met Naipoki en Ishaq-B. Kihari was vanaf het begin een zachtaardig en rustig olifantje, dat zich het prettigst voelde in het midden van de kudde.

Eind 2013 is Kihari samen met haar leeftijdsnootjes naar de opvang in Voi gebracht. Hier raakte Kihari ook bevriend met Panda. Lange tijd was Kihari de snelste als het ging om wie er het eerste bij de melkvoeding was. Ze maakte uit zichzelf vaak gebruik van hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een stok als ze jeuk had op een plek waar ze niet bij kon, of om malse blaadjes uit een te hoge tak te slaan. In het modderbad behoorde de anders zo rustige Kihari altijd tot de uitblinkers.

In de opvang in Voi heeft Kihari zich de afgelopen jaren, met behulp van de seniorwezen en de diverse wilde kuddes olifanten, stapsgewijs voorbereid op de terugkeer naar een zelfstandig leven in de natuur. De laatste jaren was Kihari niet meer afhankelijk van melk en bijvoeding. Wel was ze nog afhankelijk van de bescherming van de opvang en heel loyaal naar de groep weesolifantjes, die ze als haar familie beschouwt. Vanaf het begin kon Kihari het heel goed vinden met de groep seniorwezen onder leiding van Emily, die nog regelmatig terugkeert naar de opvang. Kihari voelde zich thuis bij de groep seniorwezen en was door de jaren heen zeer begaan met de diverse babyolifantjes van de seniorwezen. Ze vond het altijd heel jammer als de seniorwezen weer verder trokken.

Omdat er sinds november voldoende regen is gevallen is Tsavo National Park groen en vruchtbaar. De weesolifantjes genieten volop van de overvloed aan vegetatie. Ze hoeven per dag minder grote afstanden af te leggen op zoek naar voldoende gevarieerd voedsel. Hierdoor hebben ze meer tijd om te werken aan hun sociale vaardigheden. Seni­orwezen Edie en Mweya en hun baby’s Eco en Mwitu bleven de afgelopen maanden in de buurt van de opvang om aan te sterken van de droge periode. Zij maken deel uit van de grote groep seniorwezen onder leiding van Emily, die deze periode ook in de buurt bleef. Kihari en haar leeftijdsgenootjes trokken de laatste maanden opvallend veel met de seniorwezen op. Ze bleven zelfs een aantal nachten bij de seniorwezen en keerden pas tegen zeven uur ’s ochtends terug naar de opvang. Vooral Kihari en Naipoki vonden het fijn om over Eco en Mwitu te moederen.

Onlangs hebben seniorwezen Edie en Mweya en hun baby’s zich weer aangesloten bij de grote kudde seniorwezen onder leiding van Emily. Kihari is met Edie en Mweya meegegaan en heeft zich bij de seniorwezen aangesloten. Sindsdien is ze niet meer naar de opvang teruggekeerd. Hierdoor is het voor de verzorgers duidelijk dat Kihari de stap naar een zelfstandig leven in de vrije natuur heeft gezet. Samen met de seniorwezen gaat Kihari een nieuwe toekomst tegemoet.

Mede dankzij de steun van peetouders heeft Kihari haar uiteindelijke bestemming bereikt; een vrij en zelfstandig leven in de natuur met de in het wild levende olifanten. Hier doen we het allemaal voor!

Foto’s: Sheldrick Wildlife Trust