Gezamenlijk een nieuwe toekomst tegemoet

Tijdens de verkiezingsstrijd in 2007 in Kenia werd er een babyolifantje gevonden en gered in de omgeving van Mount Kenia. Het olifantje werd Kenia genoemd als symbool van verbondenheid in het land Kenia. Vanaf het begin nam Kenia in de babyopvang in Nairobi de leiding over de andere olifantjes. Ze kreeg vanaf 2008 een sterke band met Ndii, die uit een watertank is gered. In de jaren daarna kwamen Naipoki, die tweemaal in dezelfde waterput was gevallen, Ishaq-B, die in haar eentje wekenlang in een mangoboom wist te overleven, ook in de babyopvang. Ndii en Naipoki waren de eerste jaren opvallend aanhankelijk naar de verzorgers toe. In 2010 werden Kenia en Ndii naar de opvang in Voi gebracht, waar ze liefdevol werden opgenomen door de oudere weesolifantjes.

In 2012 werd de toen twee-jarige Panda, wiens moeder slachtoffer is geworden van stroperij, in de buurt van Voi gevonden. Vanwege haar leeftijd en vindplaats is Panda in Voi opgevangen. Ze verkeerde de eerste maanden in een slechte conditie. Enkele maanden later ging Panda mee met een kudde wilde olifanten. De kudde bracht haar drie dagen later terug naar de opvang, omdat Panda’s conditie niet sterk genoeg was. Met de komst van Naipoki en Ishaq-B, die in 2013 naar de opvang in Voi werden gebracht, had Panda meer contact met leeftijdsgenoten. De eerste jaren trokken Kenia en Ndii vooral samen op. Naipoki en Ishaq-B slenterden bij voorkeur achteraan de groep. Panda had haar eigen groepje om zich heen gevormd, waar zij de leiding over had.

Toen in 2016 een aantal weesolifantjes de definitieve stap naar de natuur hadden gezet, nam Kenia als oudste de leiding over de weesolifantjes op zich. Panda, Ndii, Naipoki en Ishaq-B assisteerden haar. In de maanden daarna ontwikkelden ze een gestructureerde samenwerking om de groep weesolifantjes goed te begeleiden. De laatste jaren waren ze niet meer afhankelijk van melk en bijvoeding. Wel waren ze afhankelijk van de veiligheid van de opvang en hun verbondenheid met de jongere weesolifantjes, die zij als hun familie beschouwen.

Tijdens de start van het regenseizoen eind vorig jaar, keerde de grote groep seniorwezen onder leiding van Emily terug naar de omgeving van de opvang. Door het contact met de seniorwezen bleven Kenia, Panda, Ndii, Naipoki, Ishaq-B en nog 14 olifantjes begin dit jaar voor het eerst ’s nachts buiten de opvang. Ze brachten de nachten bij de seniorwezen door.

Toen de seniorwezen verder het natuurgebied introkken besloot Kenia’s groep, van in totaal 19 weesolifanten, om voortaan ’s nachts buiten de opvang te blijven. Korte tijd later was het voor de verzorgers duidelijk dat Kenia, Panda, Ndii, Naipoki, Ishaq-B en nog 14 olifantjes als groep de definitieve stap naar een zelfstandig leven in de natuur hebben gezet. Wel keren zij nog bijna dagelijks terug naar de opvang om de jongste weesolifantjes te begeleiden.

De terugkeer van de weesolifantjes wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van de peetouders. Hun steun is dan ook van essentieel belang. Peetouders maken het grote verschil!

Corona virus heeft grote gevolgen voor olifanten in Elephant Nature Park

De gevolgen van het Corona virus treft o.a. de voedeselvoorziening en verzorging van heel veel olifanten die onder de zorg van Elephant Nature Park vallen. Denk daarbij aan de zwakke, gehandicapte en zieke olifanten die gered zijn uit de toeristenindustrie.

Sinds de uitbraak van het coronavirus in China, is het bezoekersaantal in ENP met ruim zestig procent gedaald. Het aantal annuleringen was nooit eerder zo hoog. Naarmate het dreigende gevaar van het virus aanhoudt kan dit voor ENP, en de andere ruim veertig beschermingsprojecten van Lek, verstrekkende gevolgen hebben.

Per week wordt er circa 5 ton voedsel, zoals watermeloenen, pompoenen, bananen en mais in ENP bezorgd. Voor een deel van de voedselvoorziening werkt ENP nauw samen met boeren in de hele regio. Geen van de beschermingsprojecten van Lek ontvangt financiële steun van de Thaise overheid. De beschermings-projecten zijn volledig afhankelijk van donaties en bezoekers. Zonder bezoekers zijn er op lange termijn onvoldoende inkomsten om ENP en de overige beschermingsprojecten draaiende te houden.

Help ENP te ondersteunen zodat zij tijdens deze enorm zware tijden de olifanten in hun dagelijkse behoeften kunnen blijven voorzien. Veel olifanten, zoals de hoogbejaarde Yui Bua op de foto hierboven, hebben hun hele leven in de toersiten-industrie of in de houtkap gewerkt. Hun lichaam is op! Zij worden in ENP liefdevol opgevangen en krijgen de verzorging die zij zo hard nodig hebben. Deze olifanten hebben speciale voeding en medicijnen nodig. Zij hebben het recht op een fijne oude dag. Maar dat kan niet zonder hulp….

Als je in staat bent om te doneren doe het dan alsjeblieft.
Elk bedrag zal dankbaar ontvangen worden.

Geef een donatie

Een nieuwe toekomst voor Kihari

Kihari was ongeveer een jaar oud toen ze in september 2011 alleen ronddwalend werd gezien in het ‘Hombe Forest’, dat is gelegen op de lagere helling van Mount Kenia. De olifant-vriendelijke bewoners hielden het olifantje in de gaten om te zien of ze haar moeder en familie zou terugvinden. Helaas gebeurde dit niet. Uiteindelijk is het olifantje, dat waarschijnlijk slachtoffer is van stroperij, door de beheerder van het nationale park overgedragen aan het reddingsteam van het weeshuis, dat intussen was gewaarschuwd.

Kihari is vernoemd naar de gemeenschap waar ze is gevonden. Ze was sterk vermagerd en had duidelijk al langere tijd geen melk meer gehad. Bij aankomst in het weeshuis verkeerde Kihari de eerste dagen in een kritieke toestand. Dankzij de intensieve medische verzorging verbeterde haar algehele conditie na enkele dagen aanzienlijk. Na verloop van tijd herstelde Kihari van haar trauma’s en groeide uit tot een gezond jong olifantje. In de babyopvang in Nairobi raakte Kihari bevriend met Naipoki en Ishaq-B. Kihari was vanaf het begin een zachtaardig en rustig olifantje, dat zich het prettigst voelde in het midden van de kudde.

Eind 2013 is Kihari samen met haar leeftijdsnootjes naar de opvang in Voi gebracht. Hier raakte Kihari ook bevriend met Panda. Lange tijd was Kihari de snelste als het ging om wie er het eerste bij de melkvoeding was. Ze maakte uit zichzelf vaak gebruik van hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een stok als ze jeuk had op een plek waar ze niet bij kon, of om malse blaadjes uit een te hoge tak te slaan. In het modderbad behoorde de anders zo rustige Kihari altijd tot de uitblinkers.

In de opvang in Voi heeft Kihari zich de afgelopen jaren, met behulp van de seniorwezen en de diverse wilde kuddes olifanten, stapsgewijs voorbereid op de terugkeer naar een zelfstandig leven in de natuur. De laatste jaren was Kihari niet meer afhankelijk van melk en bijvoeding. Wel was ze nog afhankelijk van de bescherming van de opvang en heel loyaal naar de groep weesolifantjes, die ze als haar familie beschouwt. Vanaf het begin kon Kihari het heel goed vinden met de groep seniorwezen onder leiding van Emily, die nog regelmatig terugkeert naar de opvang. Kihari voelde zich thuis bij de groep seniorwezen en was door de jaren heen zeer begaan met de diverse babyolifantjes van de seniorwezen. Ze vond het altijd heel jammer als de seniorwezen weer verder trokken.

Omdat er sinds november voldoende regen is gevallen is Tsavo National Park groen en vruchtbaar. De weesolifantjes genieten volop van de overvloed aan vegetatie. Ze hoeven per dag minder grote afstanden af te leggen op zoek naar voldoende gevarieerd voedsel. Hierdoor hebben ze meer tijd om te werken aan hun sociale vaardigheden. Seni­orwezen Edie en Mweya en hun baby’s Eco en Mwitu bleven de afgelopen maanden in de buurt van de opvang om aan te sterken van de droge periode. Zij maken deel uit van de grote groep seniorwezen onder leiding van Emily, die deze periode ook in de buurt bleef. Kihari en haar leeftijdsgenootjes trokken de laatste maanden opvallend veel met de seniorwezen op. Ze bleven zelfs een aantal nachten bij de seniorwezen en keerden pas tegen zeven uur ’s ochtends terug naar de opvang. Vooral Kihari en Naipoki vonden het fijn om over Eco en Mwitu te moederen.

Onlangs hebben seniorwezen Edie en Mweya en hun baby’s zich weer aangesloten bij de grote kudde seniorwezen onder leiding van Emily. Kihari is met Edie en Mweya meegegaan en heeft zich bij de seniorwezen aangesloten. Sindsdien is ze niet meer naar de opvang teruggekeerd. Hierdoor is het voor de verzorgers duidelijk dat Kihari de stap naar een zelfstandig leven in de vrije natuur heeft gezet. Samen met de seniorwezen gaat Kihari een nieuwe toekomst tegemoet.

Mede dankzij de steun van peetouders heeft Kihari haar uiteindelijke bestemming bereikt; een vrij en zelfstandig leven in de natuur met de in het wild levende olifanten. Hier doen we het allemaal voor!

Foto’s: Sheldrick Wildlife Trust

Eerbetoon aan legendarische olifant

Een eerbetoon aan de legendarische olifant Tim die gisteren op 51-jarige leeftijd door een natuurlijke oorzaak is overleden. De enige tekens op zijn lichaam waren de afdrukken, achtergelaten door andere olifanten. Misschien waren het zijn metgezellen die probeerden hem weer op te tillen. Het leven in hem terug te duwen.

Tim was een iconische bul met grote slagtanden. Hij veroverde de harten van mensen over de hele wereld, die naar Amboseli kwamen om hem te fotograferen. Hij was een prachtige olifant en een ambassadeur voor zijn soort. Tim laat een enorm gat achter in het hart van het Amboseli-ecosysteem. Hij was een van de weinige olifanten van zijn formaat die kalm de menselijke aanwezigheid tolereerde en een gevaarlijk naïef vertrouwen in mensen stelde.

Paula Kahumba schreef o.a.: “Tim was de meest majestueuze olifant die ik ooit heb ontmoet. Waarschijnlijk de grootste tusker in Afrika. Ik voel me bijzonder gelukkig dat Tim me bij vele gelegenheden dicht bij hem heeft laten komen.” Tim heeft als grote bul veel jongen verwekt en gelukkig leven zijn genen voort in veel van de andere Amboseli-olifanten.

Geef olifanten de ruimte

De rechtbank in Tamil-Nadu in India heeft een verzoekschrift behandeld van de Indiase Raad van State voor de sloop van ruim 800 gebouwen, met uitzondering van de huizen van de lokale bevolking, in de regio van het Mudumalai National Park. Dit gebied is door de regering van Tamil-Nadu aangewezen als een belangrijke olifanten-corridor. Deze olifantencorridor is 22,64 km lang en 1,5 km breed. Het is een essentiële verbindingsweg voor een populatie van 900 olifanten, die migreren tussen het oostelijke en westelijke deel in dit gebied.

“We tolereren het niet langer dat de mens de olifanten in de weg zit!”, aldus de hoofdofficier van justitie Sharad A. Bobde. Olifanten zijn weliswaar groot en krachtig, maar tegelijkertijd heel kwetsbaar. Hoofdofficier Bobde liet weten dat de rechtbank een commissie onder leiding van een gepensioneerde rechter van het Hooggerechtshof heeft ingesteld, om individuele bezwaarschriften van gedupeerden van de sloop af te handelen.

Enkele eigenaren van resorts gaven tijdens de rechtszitting aan dat olifanten en mensen prima naast elkaar kunnen bestaan en de sloop onnodig is. De hoofdofficier kwam echter op voor de rechten van olifanten en zei dat de mens sowieso niets in het leefgebied van olifanten te zoeken heeft! De hoofdofficier verwees vervolgens naar een verordening die in 1996 is opgesteld. Hierin staat beschreven dat er géén bouw zal worden toegestaan ​​in olifantencorridors, zoals duidelijk staat aangegeven in het rapport, met de naam ‘Gajah’, van de Elephant Task Force.
In de Indiase regio Assam, waar mens-olifantconflicten ook een ernstig probleem vormen, zet de olifantenspecialist Dr. Sarma zich sinds het begin van de jaren negentig in om zieke olifanten te behandelen en wilde olifanten, die betrokken zijn geraakt bij een mens-olifantconflict, terug naar de bossen te brengen. Per jaar helpt en behandelt hij 600-700 olifanten. Hij is de eerste deskundige die pijlen met een kalmerend middel heeft gebruikt om bullen in musth tot bedaren te brengen, zodat ze teruggebracht konden worden naar de bossen van Assam. Het doel hiervan is om de olifanten te beschermen en tegelijkertijd de mensen in de omliggende dorpen.

Het daadwerkelijke probleem gaat echter veel verder dan het kalmeren van olifanten om ze vervolgens terug te brengen naar de bossen. De explosieve toename van de menselijke bevolking veroorzaakt het grootste probleem, namelijk; ontbossing! Als gevolg van de ontbossing is het totale eco-systeem ontwricht en fragiel geworden. Op veel plaatsen hebben mensen illegale nederzettingen gebouwd, waarbij veel leefgebied van de olifanten verloren is gegaan. Nietsvermoedende olifanten op zoek naar voedsel en water komen hierdoor steeds vaker mensen tegen tijdens hun migratietochten, met alle verstrekkende gevolgen van dien.

Een term die vaak in de lokale taal wordt gebruikt is ‘khilonjiya’ of ‘inheems’. De ‘khilonjiya’ is het bos, de bomen, de dieren, de planten, de vis, de olifanten, de vogels. Dit land is van hen, niet van de mens! Het is daarom van essentieel belang voor de toekomst van olifanten en het hele ecosysteem dat de mens olifanten de ruimte geven die ze nodig hebben.

Bron: New Delhi.