Botswana wil opheffing jachtverbod olifanten

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, neemt de olifantenpopulatie van Botswana niet toe. Veel mensen gaan ervan uit dat een toename van het aantal mens-olifantconflicten automatisch te wijten is aan een toenemende olifantenpopulatie. Mensen komen ten onrechte tot deze conclusie. Dr. Mike Chase is olifantenbioloog van Botswana, met 20 jaar ervaring in het bestuderen van olifantenecologie in heel Afrika.

In 2001 heeft hij de beschermingsorganisatie ‘Elephants Without Borders’ opgericht. Onderzoeksresultaten van de afgelopen 20 jaar tonen aan dat de olifantenpopulatie de afgelopen 15 jaar stabiel is geweest. De resultaten laten ook zien dat de toename van het conflict tussen mens en olifant in het afgelopen decennium het gevolg is van de herverdeling van olifanten in combinatie met een grote toename van de dichtheid van menselijke populaties. Dus niet van een toename van het aantal olifanten!

Het is essentieel om te erkennen dat mensen een hoofdoorzaak zijn van veel problemen, en dat het focussen op olifanten als een bedreiging of als economische overlast juist averechts werkt. Om deze problemen op te kunnen lossen, moet het menselijk gedrag centraal staan. Sinds het jachtverbod is Botswana juist een groeiende toeristische trekpleister geworden voor ecotoerisme-industrie. Dit is momenteel zelfs de belangrijkste bron van inkomsten die de economie in het land draaiende houdt.

“We moeten nu onze wereldwijde positie als leider in natuurbescherming en toerisme benutten en ervoor zorgen dat onze nationale olifantenkudde de kwaliteit van het leven voor alle olifanten in Botswana verbetert”, aldus Dr. Mike Chase. Tegen de achtergrond van stroperij in heel Afrika, waarbij het aantal olifanten met 30% is afgenomen, of 144.000 dieren in een periode van zeven jaar, behoort het herstel van de olifantenpopulatie in Botswana juist tot een van de grootste succesverhalen over natuurbehoud in Afrika!

Bron:‘Elephants Without Borders’