China voert handelsverbod op ivoor in, illegale handel in buurlanden neemt toe.

Nadat China een verbod op de handel in ivoor heeft ingevoerd, is de prijs van ivoor op de Chinese markt sinds 2014 met tweederde gedaald. Echter in de buurlanden van China is illegale handel in ivoor toegenomen. “Ik geloof dat de toekomst van het voortbestaan van Afrikaanse olifanten in handen van China is”; zei Iain Douglas Hamilton, oprichter van de beschermingsorganisatie ‘Save the Elephants’.

De regering in China is van plan om voor het einde van 2017, alle ondernemingen die handelen in ivoor volledig te sluiten. Dit betekent een volledige stop van vraag en aanbod van een handelswaar, die vanwege de groeiende Chinese economie enorm was toegenomen. De Chinese ivoorhandel was in de afgelopen tien jaar verantwoordelijk voor de schrikbarende afname van de totale populatie olifanten in heel Afrika. Millieu activisten zeggen al jaren dat China’s wettelijke toegestane handel in ivoor deze enorm stimuleerde.

Esmond Martin, één van de schrijvers van een onderzoeksrapport naar de ivoorhandel, zei dat sommige Chinese kopers om het binnenlandse verbod heen manoevreren, door markten over de grens in landen als Myanmar, Laos en Vietnam te bezoeken. Mede hierdoor is in de buurlanden de illegale handel in ivoor, in de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. “Door het verbod in China is er een explosie aan groei in de illegale handel ontstaan. Het is van groot belang dat er ook in de buurlanden een algeheel verbod op de illegale handel in ivoor moet komen.”, aldus Esmond Martin.

Uit het onderzoek is gebleken dat legale verkooppunten in acht Chinese steden hun voorraad ivoor al aan het afbouwen waren, vooruitlopend op het algeheel handelsverbod. De gemiddelde prijs van onbewerkt ivoor op illegale markten in China is gedaald van 2100 dollar per kilo in 2014, naar 1100 dollar per kilo eind 2015 en is nu ongeveer 750 dollar per kilo. De Chinese regering wilde de exacte cijfers over de verkoopprijs van ivoor aan fabrieken met een vergunning niet prijsgeven. De onderzoekers zeiden dat de illegale prijzen wel zijn bijgehouden en constateerden dat de officiële prijs van ivoor iets lager ligt dan de prijs in het illegale circuit.

De onderzoekers laten weten dat men op sommige verkooppunten, die zij hebben bezocht, waren begonnen om het ivoor van olifanten te vervangen door het ivoor van mammoeten. Dit ivoor is afkomstig van mammoeten die zijn gevonden en uitgegraven in de toendra van Rusland. Het ivoor wordt vanuit Rusland naar China verscheept en belandt zo in de handel. Volgens het rapport hebben China’s trage economie en een hardhandig optreden tegen corruptie, onder meer tegen het gebruik van ivoor om overheidsfunctionarissen om te kopen, er ook aan bijgedragen dat de prijs van ivoor is gedaald.

Het succes van de bescherming van olifanten op lange termijn hangt nauw samen met de inspanningen om de kopers van ivoor duidelijk te maken dat zij verantwoordelijk zijn voor het uitroeien van olifanten. Iain Douglas-Hamilton zei: “De samenwerking met Chinese leiders en beroemdheden heeft er toe geleid dat meer mensen in China zich ervan bewust zijn, dat elk stuk ivoor samenhangt met een dode olifant.” “Bewustwording is de sleutel voor de toekomst.”, zei hij. “Als een aanzienlijk deel van de totale Chinese bevolking ivoor zou kopen, zou dit het einde van olifanten betekenen.”