Dr. Alfred Kikoti

Olifanten-expert Dr. Alfred Kikoti overleden. (1977-2017)

Op 14 oktober is Dr. Alfred Kikoti als gevolg van een ernstige leveraandoening in zijn woonplaats Arusha in Tanzania overleden. Gedurende meer dan achttien jaar was Dr. Kikoti werkzaam bij de ‘African Wildlife Foundation’ in Tanzania. Daarnaast heeft hij het onderzoekscentrum ‘World Elephant Center’ opgericht.

Dr. Kikoti’s voornaamste uitdaging was om mens-olifant conflicten te bestrijden. Dit heeft geleid tot een omvangrijk onderzoek in de zestien nationale parken in Tanzania. Met behulp van satelliet-meet-apparatuur worden de migratieroutes en ontwikkelingen van olifanten onderzocht en gedocumenteerd. Zijn onderzoek was voornamelijk gericht op mens-olifant conflicten en de invloed van de beschikbaarheid van water en stroperij op de populatie olifanten en hun ontwikkeling. Dr. Kikoti heeft een voortrekkersrol vervuld bij de ontwikkeling, aanleg en het bewaken van olifantcorridors en speciale olifantpaden, die een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van mens-olifant conflicten.

In de afgelopen twee jaar heeft Dr. Kikoti nauw samengewerkt met de media, die zijn onderzoeksdocumenten hebben gepubliceerd. Daarnaast heeft hij journalisten geadviseerd hoe zij de regering kunnen aanmoedigen om de natuur in Tanzania beter te beschermen.