Gezamenlijk een nieuwe toekomst tegemoet

Tijdens de verkiezingsstrijd in 2007 in Kenia werd er een babyolifantje gevonden en gered in de omgeving van Mount Kenia. Het olifantje werd Kenia genoemd als symbool van verbondenheid in het land Kenia. Vanaf het begin nam Kenia in de babyopvang in Nairobi de leiding over de andere olifantjes. Ze kreeg vanaf 2008 een sterke band met Ndii, die uit een watertank is gered. In de jaren daarna kwamen Naipoki, die tweemaal in dezelfde waterput was gevallen, Ishaq-B, die in haar eentje wekenlang in een mangoboom wist te overleven, ook in de babyopvang. Ndii en Naipoki waren de eerste jaren opvallend aanhankelijk naar de verzorgers toe. In 2010 werden Kenia en Ndii naar de opvang in Voi gebracht, waar ze liefdevol werden opgenomen door de oudere weesolifantjes.

In 2012 werd de toen twee-jarige Panda, wiens moeder slachtoffer is geworden van stroperij, in de buurt van Voi gevonden. Vanwege haar leeftijd en vindplaats is Panda in Voi opgevangen. Ze verkeerde de eerste maanden in een slechte conditie. Enkele maanden later ging Panda mee met een kudde wilde olifanten. De kudde bracht haar drie dagen later terug naar de opvang, omdat Panda’s conditie niet sterk genoeg was. Met de komst van Naipoki en Ishaq-B, die in 2013 naar de opvang in Voi werden gebracht, had Panda meer contact met leeftijdsgenoten. De eerste jaren trokken Kenia en Ndii vooral samen op. Naipoki en Ishaq-B slenterden bij voorkeur achteraan de groep. Panda had haar eigen groepje om zich heen gevormd, waar zij de leiding over had.

Toen in 2016 een aantal weesolifantjes de definitieve stap naar de natuur hadden gezet, nam Kenia als oudste de leiding over de weesolifantjes op zich. Panda, Ndii, Naipoki en Ishaq-B assisteerden haar. In de maanden daarna ontwikkelden ze een gestructureerde samenwerking om de groep weesolifantjes goed te begeleiden. De laatste jaren waren ze niet meer afhankelijk van melk en bijvoeding. Wel waren ze afhankelijk van de veiligheid van de opvang en hun verbondenheid met de jongere weesolifantjes, die zij als hun familie beschouwen.

Tijdens de start van het regenseizoen eind vorig jaar, keerde de grote groep seniorwezen onder leiding van Emily terug naar de omgeving van de opvang. Door het contact met de seniorwezen bleven Kenia, Panda, Ndii, Naipoki, Ishaq-B en nog 14 olifantjes begin dit jaar voor het eerst ’s nachts buiten de opvang. Ze brachten de nachten bij de seniorwezen door.

Toen de seniorwezen verder het natuurgebied introkken besloot Kenia’s groep, van in totaal 19 weesolifanten, om voortaan ’s nachts buiten de opvang te blijven. Korte tijd later was het voor de verzorgers duidelijk dat Kenia, Panda, Ndii, Naipoki, Ishaq-B en nog 14 olifantjes als groep de definitieve stap naar een zelfstandig leven in de natuur hebben gezet. Wel keren zij nog bijna dagelijks terug naar de opvang om de jongste weesolifantjes te begeleiden.

De terugkeer van de weesolifantjes wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van de peetouders. Hun steun is dan ook van essentieel belang. Peetouders maken het grote verschil!