Is een wereld zonder olifanten denkbaar?

Een wereld zonder olifanten is eigenlijk niet voor te stellen. Maar die mogelijkheid is zeker niet ondenkbaar, tenzij we met wereldwijde inspanningen erin slagen de levensbedreigende activiteiten tegen de olifanten te stoppen.

Tussen 2002 en 2013 is het aantal bosolifanten in Centraal-Afrika met 65% afgenomen. De toename van de stroperij in het midden van de jaren 2000, in combinatie met verlies van leefgebied, heeft ook geleid tot een gestage afname van de olifantenpopulaties in een groot deel van Afrika. In Tanzania is 60 procent van het aantal olifanten in de afgelopen jaren vermoord. Tijdens de conferentie over de ‘Illegale Wildlife Trade’ in Londen, hebben experts op het gebied van natuurbehoud zich aangesloten bij wetshandhavers en overheidsfunctionarissen wereldwijd, om te benadrukken dat de wereld serieuze maatregelen moet nemen tegen wildlife-criminaliteit.

De conferentie kwam twee jaar nadat de Obama-regering een streng verbod op ivoorverkopen in de Verenigde Staten oplegde. Die inspanning speelde een grote rol in de hoop dat China —‘s werelds grootste ivoormarkt— hetzelfde zal doen.


Er is meer nodig om olifanten te beschermen
Maar er is meer nodig om olifanten voor uitsterven te behoeden. Twee grote markten voor ivoor —de Europese Unie en Japan— zouden ook de binnenlandse ivoorhandel moeten verbieden. Gedreven door criminele organisaties in Afrika en Azië, worden olifanten vermoord voor de hoge waarde van hun slagtanden, om te worden gebruikt voor gesneden beelden en snuisterijen.
Hoewel natuurcriminaliteit niet dezelfde aandacht krijgt als de handel in wapens, drugs en mensen, zijn de misdadigers net zo meedogenloos. Voor de mensen die leven in landen waar olifanten voorkomen, zijn olifanten meer dan de meest iconische soorten op welk continent dan ook. Ze zijn een belangrijke bron van inkomsten uit het toerisme.

Als we de resterende olifanten in de wereld willen beschermen, moet de poliktiek zich inzetten voor ondersteuning van de landen waar olifanten wonen en van wie de gemeenschappen worden bedreigd door netwerken voor criminele mensenhandel.