Een nieuwe toekomst voor Kihari

Kihari was ongeveer een jaar oud toen ze in september 2011 alleen ronddwalend werd gezien in het ‘Hombe Forest’, dat is gelegen op de lagere helling van Mount Kenia. De olifant-vriendelijke bewoners hielden het olifantje in de gaten om te zien of ze haar moeder en familie zou terugvinden. Helaas gebeurde dit niet. Uiteindelijk is het olifantje, dat waarschijnlijk slachtoffer is van stroperij, door de beheerder van het nationale park overgedragen aan het reddingsteam van het weeshuis, dat intussen was gewaarschuwd.

Kihari is vernoemd naar de gemeenschap waar ze is gevonden. Ze was sterk vermagerd en had duidelijk al langere tijd geen melk meer gehad. Bij aankomst in het weeshuis verkeerde Kihari de eerste dagen in een kritieke toestand. Dankzij de intensieve medische verzorging verbeterde haar algehele conditie na enkele dagen aanzienlijk. Na verloop van tijd herstelde Kihari van haar trauma’s en groeide uit tot een gezond jong olifantje. In de babyopvang in Nairobi raakte Kihari bevriend met Naipoki en Ishaq-B. Kihari was vanaf het begin een zachtaardig en rustig olifantje, dat zich het prettigst voelde in het midden van de kudde.

Eind 2013 is Kihari samen met haar leeftijdsnootjes naar de opvang in Voi gebracht. Hier raakte Kihari ook bevriend met Panda. Lange tijd was Kihari de snelste als het ging om wie er het eerste bij de melkvoeding was. Ze maakte uit zichzelf vaak gebruik van hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een stok als ze jeuk had op een plek waar ze niet bij kon, of om malse blaadjes uit een te hoge tak te slaan. In het modderbad behoorde de anders zo rustige Kihari altijd tot de uitblinkers.

In de opvang in Voi heeft Kihari zich de afgelopen jaren, met behulp van de seniorwezen en de diverse wilde kuddes olifanten, stapsgewijs voorbereid op de terugkeer naar een zelfstandig leven in de natuur. De laatste jaren was Kihari niet meer afhankelijk van melk en bijvoeding. Wel was ze nog afhankelijk van de bescherming van de opvang en heel loyaal naar de groep weesolifantjes, die ze als haar familie beschouwt. Vanaf het begin kon Kihari het heel goed vinden met de groep seniorwezen onder leiding van Emily, die nog regelmatig terugkeert naar de opvang. Kihari voelde zich thuis bij de groep seniorwezen en was door de jaren heen zeer begaan met de diverse babyolifantjes van de seniorwezen. Ze vond het altijd heel jammer als de seniorwezen weer verder trokken.

Omdat er sinds november voldoende regen is gevallen is Tsavo National Park groen en vruchtbaar. De weesolifantjes genieten volop van de overvloed aan vegetatie. Ze hoeven per dag minder grote afstanden af te leggen op zoek naar voldoende gevarieerd voedsel. Hierdoor hebben ze meer tijd om te werken aan hun sociale vaardigheden. Seni­orwezen Edie en Mweya en hun baby’s Eco en Mwitu bleven de afgelopen maanden in de buurt van de opvang om aan te sterken van de droge periode. Zij maken deel uit van de grote groep seniorwezen onder leiding van Emily, die deze periode ook in de buurt bleef. Kihari en haar leeftijdsgenootjes trokken de laatste maanden opvallend veel met de seniorwezen op. Ze bleven zelfs een aantal nachten bij de seniorwezen en keerden pas tegen zeven uur ’s ochtends terug naar de opvang. Vooral Kihari en Naipoki vonden het fijn om over Eco en Mwitu te moederen.

Onlangs hebben seniorwezen Edie en Mweya en hun baby’s zich weer aangesloten bij de grote kudde seniorwezen onder leiding van Emily. Kihari is met Edie en Mweya meegegaan en heeft zich bij de seniorwezen aangesloten. Sindsdien is ze niet meer naar de opvang teruggekeerd. Hierdoor is het voor de verzorgers duidelijk dat Kihari de stap naar een zelfstandig leven in de vrije natuur heeft gezet. Samen met de seniorwezen gaat Kihari een nieuwe toekomst tegemoet.

Mede dankzij de steun van peetouders heeft Kihari haar uiteindelijke bestemming bereikt; een vrij en zelfstandig leven in de natuur met de in het wild levende olifanten. Hier doen we het allemaal voor!

Foto’s: Sheldrick Wildlife Trust