Petitie lijkt positief effect te hebben

Eind februari zijn er wereldwijd door veel dierenbeschermingsorganisaties petities opgezet tegen het opheffen van het jachtverbod op olifanten in Botswana. Ook Vrienden van de Olifant heeft een petitie opgezet en deze is door ruim 2500 personen ondertekend. De map met alle ondertekeningen is door voorzitter Rob Faber persoonlijk bij de Ambassade van de Republiek Botswana in Brussel afgegeven. Alle protesten en ondertekeningen hebben voor opschudding gezorgd.

Presidenten en regeringsleiders van de vijf Zuidelijke Afrikaanse landen hebben afgelopen week met elkaar gesproken. De specifieke doelstelling van het bijeenkomen van de top was het vergroten van het bewustzijn van de huidige status van de olifanten in Zuid-Afrika. Zij namen met grote bezorgdheid kennis van de recente toename van de illegale afname van olifanten op een groot gedeelte van het Afrikaanse continent. Als deze stand van zaken zich onverminderd voortzet, zal dit een zeer reële bedreiging vormen voor het overleven van de olifanten. Er werden ideeën uitgewisseld over het tegengaan van de conflicten tussen mens en olifant. Er zijn heftige discussies geweest over de verkoop van opgeslagen ivoor, dat van olifanten die aan een natuurlijke dood zijn gestorven afkomstig zou zijn. Het geld dat met de verkoop van het ivoor binnenkomt, zal geïnvesteerd worden in het besturen van de olifantenpopulaties. De verkoop van het ivoor zou een regelrechte ramp zijn. Het zal stropers alleen maar meer tot het vermoorden van olifanten toe zetten.

De vijf landen spraken ook over het veilig verbinden van de negentien natuurparken in deze landen. De olifantenmigraties moeten hersteld worden zodat olifanten zich weer over een heel groot gebied kunnen verspreiden. Zo’n gebied zal ongeveer 525.000 vierkante meter kunnen worden. Als het zou lukken om veilige routes en parken te creëren is er nog het probleem om de olifanten weer over een groot gebied te verspreiden. Olifanten hebben een olifantengeheugen en daarin staat gegrift dat Angola en Zambia gevaarlijk zijn. Het kan heel lang duren voordat olifanten die gebieden weer ver- trouwen en er weer heen gaan.

De staatshoofden stelden vast dat de gemeenschappen het verdienen om voordelen te halen uit het duurzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen; waaronder olifanten. Vooral omdat zij degenen zijn die de dupe worden van het zij aan zij leven met de olifanten. Wat dit uiteindelijk gaat betekenen voor de olifanten is nog niet duidelijk. De eerste stap zal zijn dat het beheer van de olifanten zoveel mogelijk op elkaar afgestemd gaat worden. De gemeenschappen zullen op verschillende manieren gestimuleerd worden om het samenleven met de olifanten te tolereren. De samenwerking op het gebied van criminaliteit en anti-stroperij moet verbeterd worden, net zoals de illegale ivoorhandel. Zoals het er op dit moment uitziet, zal Botswana het jachtverbod op de olifanten niet opheffen. Of dit in de toekomst ook zal blijven, moet nog blijken.