Wereld Olifanten Dag

Wereld Olifanten Dag is ingesteld om aandacht te vragen voor de dringende noodzaak om de Aziatische en Afrikaanse olifanten te beschermen. Olifanten zijn bij miljoenen mensen geliefd, zij worden geëerd en gerespecteerd door mensen en culturen over de hele wereld, maar het voortbestaan van dit majestueuze dier hangt aan een zijden draad.

Olifanten zijn intelligent, zijn familiegericht en hebben een geweldig geheugen. Ze voelen een ​​breed scala aan diepe emoties, van intense droefheid tot vreugde die aan enthousiasme grenst, evenals empathie en verbluffend zelfbewustzijn. Ze maken deel uit van een complexe, ondersteunende samenleving, zoals wij die ook kennen. Als je met dit alles rekening houdt, is het logisch dat wij ons verbonden voelen met olifanten. Toch worden talloze olifanten jaarlijks op gruwelijke wijze vermoord door hebberige stropers voor hun ivoor. We bewonderen olifanten voor een deel omdat we de beste menselijke eigenschappen in hen herkennen, maar de manier waarop een aantal mensen de olifanten behandelen vertegenwoordigt het ergste menselijke gedrag.

De geschiedenis van Wereld Olifanten Dag
Wereld Olifanten Dag is in 2011 gestart door de Canadese filmmaker Patricia Sims en Elephant Reintroduction Foundation in Thailand. Deze dag werd op 12 augustus 2012 voor het eerst gevierd. Het initiatief werd ondersteund door William Shatner (bekend van Star Trek) die het commentaar insprak van de documentaire Return to the Forest, een fascinerende 30 minuten durende film over het terugbrengen van gevangen Aziatische olifanten naar de natuur.
De belangrijkste oorzaken van de bedreiging met uitsterven van de olifanten zijn: het vermoorden van olifanten vanwege hun ivoren slagtanden; het verlies van hun natuurlijke leefgebieden, waardoor mens-olifant-conflicten ontstaan; de toeristenindustrie en het feit dat de zwangerschap van olifanten ongeveer 2 jaar in beslag neemt.
Doordat de natuurlijke leefgebieden voor olifanten en andere dieren in het wild steeds kleiner worden, door uitbreiding van nederzettingen en het aanleggen van landbouwgebieden, worden de olifanten honderden kilo’s voedsel ontnomen, die ze elke dag nodig hebben. Omdat meer bullen (die grotere slagtanden hebben) doodgeschoten worden is het moeilijker voor de olifanten om zich voort te planten. In een kleiner leefgebied is het voor stropers makkelijker om de olifanten op te sporen. Circussen en toerisme vormen ook een ernstige bedreiging voor het welzijn van olifanten. Gelukkig zijn steeds meer beroemdheden en politici geïnteresseerd in de oorzaken van de bedreigingen van de olifanten, waaronder Leonardo DiCaprio, Ashley Judd en oud-president Barack Obama.

Thema van Wereld Olifant Dag 2017
Doel van de Wereld Olifanten Dag is wereldwijd een mentaliteitsverandering ten opzichte van de olifanten te bewerkstelligen. De belangstelling voor het trieste lot van de olifanten is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Meer mensen zijn bereid om bij te dragen aan een betere bescherming van de olifanten, door te doneren aan beschermingsprojecten of peetouder te worden van een weesolifantje. Maar alleen goede wil is niet voldoende, we zullen meer moeten doen. Het thema van Wereld Olifanten Dag is dit jaar: BEE – Be Elephant Ethical (wees ethisch ten opzichte van olifanten). Met ethisch wordt bedoeld: met de kennis van het verschil tussen goed en kwaad, in de betekenis van moreel verantwoord of niet. Dit is de manier om aan de wereld te laten weten dat olifanten behandeld moeten worden zoals mensen zelf behandeld willen worden.

Breng de wereld samen door olifanten te helpen
Vrienden van de Olifant laat Wereld Olifanten Dag niet zomaar voorbij gaan. Wij gaan ons inzetten voor de Elephant Reintroduction Foundation in Thailand. Olifanten die hun hele leven hard hebben gewerkt moeten, net als de in het wild levende olifanten, recht op een vrij leven krijgen. Zij hebben hun hele leven onder erbarmelijke toestanden in gevangenschap geleefd en daar moet nu iets aan gedaan worden. Wij gaan fondsen werven om te zorgen dat de opgevangen olifanten geherintroduceerd kunnen worden in beschermde bosgebieden. Alle Vrienden hebben een digitale kaart van ons ontvangen, met als titel ‘Breng de wereld samen door olifanten te helpen’. Het zou geweldig zijn wanneer alle Vrienden deze digitale kaart op bv hun Facebook-pagina zouden delen. Zo kunnen we veel mensen bereiken en de noodzaak om de olifanten te beschermen onder de aandacht brengen.

Laat de olifanten niet aan hun lot over!
Giften voor ondersteuning van het werk van Elephant Reintroduction Foundation zijn via
http://www.olifanten.org/steun-de-olifant/gift van harte welkom!