Wonderbaarlijke gebeurtenis

Het eerste patiëntje in het vorig jaar geopende Olifant Ziekenhuis op Sri Lanka was de vierjarige Leela. Het zwaar gewonde olifantje is na haar opname in het olifantenziekenhuis en revalidatie in het olifantjes-weeshuis, teruggekeerd naar een zelfstandig leven in Udawalawe National Park op Sri Lanka. Een wonderbaarlijke gebeurtenis omdat Leela levensbedreigend aan haar kaak gewond was geraakt, doordat zij in een explosief had gebeten.

Stapje voor stapje kon Leela weer eten.

Explosieven worden door boeren verstopt in voedselpakketjes om wilde zwijnen te verjagen. Wanneer olifanten deze pakketjes tegenkomen, nemen de babyolifantjes nietsvermoedend deze pakketjes in de mond waarbij het explosief vervolgens afgaat. Gelukkig werd Leela op tijd gevonden en opgenomen in het Olifant Ziekenhuis. Een langdurige operatie redde haar leven. Daarna moest ze nog maandenlange intensieve, medische behandelingen ondergaan. Dankzij het specialistische team in het ziekenhuis heeft Leela deze traumatische gebeurtenis overleefd en heeft zij een tweede kans gekregen. Voordat het ziekenhuis werd gerealiseerd zijn er heel veel dierenlevens verloren gegaan.

Stapje voor stapje genazen de wonden en leerde Leela opnieuw eten. Nadat haar gezondheid verbeterde, is zij overgebracht naar het olifantjesweeshuis Elephant Transit Home waar zij door het team zorgvuldig werd begeleid naar een zelfstandig leven. De eerste maanden voelde Leela zich het meest veilig in de omgeving van de opvang, dichtbij de verzorgers. De laatste weken was zij zelfverzekerder en ging zij dagelijks mee naar het natuurgebied gelegen naast de opvang, waar zij in het wild levende olifanten ontmoette. Zij besloot onlangs om zich bij deze groep olifanten aan te sluiten. Leela zal goed in de gaten worden gehouden.

In het weeshuis nam Namal Leela onder zijn hoede.

Zowel het ziekenhuis als het weeshuis leveren een onmisbare bijdrage aan de bescherming van de populatie wilde olifanten. In de afgelopen jaren hebben er veel weesolifantjes, na jaren van verzorging, zich aangesloten bij een in het wild levende kudde; sommige hebben zelfs jongen gekregen. Vrienden van de Olifant werkt voortdurend aan een betere bescherming van de bedreigde olifanten en streeft ernaar om zoveel mogelijk weesolifantjes een nieuwe toekomst te geven.