Peetouderproject Kenia

In Afrika sterven nog veel olifanten door stroperij vanwege hun ivoren slagtanden. Hoewel de stroperij in Kenia minder is dan in omliggende landen zijn olifanten ook hier slachtoffer van stroperij. Hierdoor blijven soms baby-olifantjes alleen zonder moeder achter. Ook worden baby-olifantjes gevonden in een opgedroogde waterput waar zij niet meer uit konden komen.
In het belang van de kudde heeft de matriarch moeten besluiten om zonder het baby-olifantje verder te gaan waardoor het baby-olifantje alleen achter blijft. Zo’n weesolifantje heeft geluk als het wordt gevonden. In de natuur worden baby-olifantjes met liefde verzorgd en beschermd door hun moeder en de rest van de kudde. Deze zorg is essentieel voor het opgroeien van een olifantje. Als een baby-olifantje geen moeder of kudde meer heeft zal het sterven als het niet gered wordt.

Vrienden van de Olifant steunt het Olifantjes Weeshuis in Kenia, waar de weesolifantjes opgevangen en verzorgd worden.
Zij krijgen van de toegewijde verzorgers liefdevolle aandacht. De verzorgers zijn 24 uur per dag aanwezig, in het weeshuis slapen de verzorgers zelfs bij de baby-olifantjes in hun stal. Wanneer de weesjes geen medische verzorging meer nodig hebben worden de olifantjes naar de opvang in Tsavo Oost National Park overgebracht. Daar gaan zij samen met de andere weesolifantjes elke dag de natuur in en kunnen zij de in het wild levende olifanten ontmoeten. Zo leren zij hoe ze zelfstandig kunnen leven. Zodra ze daar aan toe zijn kunnen de olifantjes er voor kiezen om zich aan te sluiten bij een in de natuur levende kudde. Peetouders maken door hun financiële steun deze opvang en terugkeer mogelijk.