Peetouderproject Zambia

In Afrika sterven nog veel olifanten door stroperij vanwege hun ivoren slagtanden. De stroperij neemt schrikbarend toe en ook in Zambia zijn olifanten slachtoffer van stroperij. Hierdoor blijven soms baby-olifantjes alleen zonder moeder achter. Ook door mens-olifant conflicten kunnen soms babyolifantjes alleen komen te staan. Zo’n weesolifantje heeft geluk als het wordt gevonden. In de natuur worden baby-olifantjes met liefde verzorgd en beschermd door hun moeder en de rest van de kudde. Deze zorg is essentieel voor het opgroeien van een olifantje. Als een baby-olifantje geen moeder of kudde meer heeft zal het sterven als het niet binnen 24 tot 48 uur gered wordt. Een baby-olifantje is heel kwetsbaar en is ten minste tot z’n 2e jaar afhankelijk van moedermelk.

Vrienden van de Olifant steunt het Olifantjes Weeshuis in Zambia. De weesolifantjes worden in het Lilayi Olifantjes Weeshuis opgevangen en verzorgd. Zij krijgen van toegewijde verzorgers liefdevolle aandacht en elke 3 uur speciale melk. De verzorgers zijn 24 uur per dag aanwezig, in het weeshuis slapen de verzorgers zelfs bij de baby-olifantjes in hun stal. Wanneer de weesjes geen medische verzorging meer nodig hebben worden de olifantjes naar de opvang in Kafue National Park overgebracht. Daar gaan zij samen met de andere weesolifantjes elke dag de natuur in en kunnen zij de in het wild levende olifanten ontmoeten. Zo leren zij hoe ze zelfstandig kunnen leven. Zodra ze daar aan toe zijn gaan de olifantjes terug naar de natuur in Ngoma Teak Forest, om zich aan te sluiten bij een kudde. Er leeft daar een sterke populatie van 1000 olifanten.

Peetouders maken door hun financiële steun deze opvang en terugkeer mogelijk.

Vrienden van de Olifant heeft de weesolifantjes Rufunsa, Mosi, Mphamvu, Nkala en Kasewe in het peetouderprogramma opgenomen. De eerste vier zijn bulletjes; Kasewe is een vrouwtje. Kasewe is zeer waarschijnlijk slachtoffer geworden van een mens-dierconflict in Mozambique waarbij haar moeder is doodgeschoten. Drie dagen later werd dit jonge weesolifantje gevonden door Sabina, een lerares op een basisschool, in de buurt van de nabijgelegen rivier. Zij heeft ervoor gezorgd dat Kasewe werd gered. Totdat het reddingsteam van het weeshuis ter
plaatse was werd Kasewe tijdelijk opgevangen bij de lerares op school.

Ieder weesolifantje heeft een eigen verhaal, zie hieronder de introductieverhaaltjes.