Bestuur en doelstelling

Het bestuur van Vrienden van de Olifant (VvdO) bestaat uit:

Rob Faber, voorzitter
Inge Lenior, secretaris
Youetta Dorrepaal, penningmeester

Doelstelling van Vrienden van de Olifant is:

Een bijdrage leveren aan de bescherming van de in het wild levende olifanten, zowel de Afrikaanse als de Aziatische.

  • a. Door het financieel of op andere wijzen steunen van beschermingsprojecten van olifanten.
  • b. Door het geven van voorlichting over het leven, de bedreigingen en de beschermingsmogelijkheden van olifanten, waardoor zo veel mogelijk mensen bij de problematiek betrokken worden.